Blog

हरेक नारीको आवश्यकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता

हरेक नारीको आवश्यकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता

“हरेक नारीको आवश्यकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता” योजना अन्तर्गत यो तीजमा डिजिटल ज्ञानका साथ...

Read More
fonepay “आम्मामामा…QR मा उपहार, दिनदिनै १ लाख”

fonepay “आम्मामामा…QR मा उपहार, दिनदिनै १ लाख”

यदी तपाईं व्यवसायी हुनुहुन्छ र दिनदिनै एक लाख जित्न चाहनुहुन्छ भने यो...

Read More
100% cashback* on flight tickets

100% cashback* on flight tickets

As we gradually get back to normal after the restrictions due to...

Read More
fonepay presents “Guess the winner, Be the winner”

fonepay presents “Guess the winner, Be the winner”

Finally, the EURO cup is here! While we are going through the...

Read More
Fonepay presents, “Offer मा iPhone को Offer”

Fonepay presents, “Offer मा iPhone को Offer”

Fonepay ले  लेयर आएको छ iPhone 12 जितने सजिलो उपाय !! सहभाग्यी...

Read More
Fonepay presents “Fonepay Offer App Challenges”

Fonepay presents “Fonepay Offer App Challenges”

Want to easily earn Fonepay Points and win cash prizes while performing...

Read More